Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit

Ahogy minden évben, úgy jövőre is elismerésekkel illetjük a kerület legkiválóbb polgárait. Kérjük, segítsenek nekünk abban, hogy a díjak az arra legméltóbbakhoz kerülhessenek.

 

„Erzsébetváros Díszpolgára” cím

Az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros és polgárai javára kifejtett életművével, kiemelkedő munkásságával hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez. A cím posztumusz adományozása is lehetséges.

A cím évente egy-egy, azaz legfeljebb két személy számára adományozható.

díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

 • a polgármester,
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • legalább 200 erzsébetvárosi polgár.

„Pro Urbe Erzsébetváros” díj

„Pro Urbe Erzsébetváros” díj adományozható annak a személynek, aki Budapest Főváros VII. kerület gazdasági, társadalmi fejlődésében, a lakosság érdekében végzett közéleti tevékenységben, továbbá Erzsébetváros értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. A díj posztumusz adományozása is lehetséges.

A díj évente legfeljebb három személynek, illetve posztumusz esetében egy személynek adományozható.

díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

 • a polgármester,
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére bejegyzett és Erzsébetvárosban működő civil szervezetek,
 • az Önkormányzat intézményei és gazdálkodó szervezetei.

„Erzsébetváros Mestere” díj

„Erzsébetváros Mestere” díj adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén legalább 15 éve végez kimagasló kisipari szakmai munkát, és aki nívós szolgáltatásai és elégedett fogyasztói elismerései mellett e tevékenységével öregbíti Erzsébetváros hírnevét, vonzerővel bíró értékekkel gyarapítja Erzsébetvárost és így Erzsébetváros gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A díj évente legfeljebb három személy részére adományozható.

díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

 • a polgármester,
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara erzsébetvárosi tagcsoportjának tagjai,
 • legalább 50 erzsébetvárosi polgár.

Erzsébetváros Közbiztonságáért” díj

„Erzsébetváros Közbiztonságáért” díjat az önkormányzati rendészeti-, közrendvédelmi állomány dolgozói és polgárőr egyesület azon igazolt tagjai kaphatják, akik a kerület közbiztonsága érdekében kiemelkedő helytállást tanúsítanak, munkavégzésük során átlagon felüli teljesítményt nyújtanak munkájukkal hatékonyan segítik a hivatalos szervek (pl. Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal) munkáját, feladatainak ellátása során.

A díj évente legfeljebb három személynek adományozható.

díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

 • a polgármester,
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • legalább 50 erzsébetvárosi polgár,
 • Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának igazgatója,
 • Erzsébetvárosban működő polgárőr egyesületek vezetői.

 „Erzsébetváros Sportjáért” díj

„Erzsébetváros Sportjáért” díj személyeknek és szervezeteknek adományozható az alábbi esetekben:

 1. Erzsébetváros testnevelése és sportja érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedő tevékenységet végző személy elismeréseként;
 2. Kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként;
 3. Nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként;
 4. Az ifjúság testedzésének előmozdításáért és a diáksport szervezéséért folytatott tevékenység elismeréseként;
 5. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért;
 6. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként.

A díj évente legfeljebb három személy és két közösség részére adományozható.

díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

 • a polgármester,
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • a kerületben működő nevelési-oktatási intézmények vezetői,
 • erzsébetvárosi sportszövetségek vezetői,
 • erzsébetvárosi diáksport-egyesületek vezetői,
 • legalább 200 erzsébetvárosi polgár.

„Pro Arte Erzsébetváros” díj

„Pro Artis Erzsébetváros” díj adományozható egyedi művészeti életpályával rendelkező alkotóknak, illetve a művészet bármely területén figyelemre és elismerésre méltó tevékenységet végző azon személyeknek, intézményeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akik:

 1. Erzsébetvároshoz kötődően kiemelkedő, megbecsülést kiváltó, értékteremtő művészeti tevékenységet folytatnak, alkotómunkát végeznek, maradandó értéket teremtettek;
 2. Tevékenységükkel Erzsébetváros művészeti értékeinek gyarapításában, hazai és külhoni megismertetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek;
 3. A kerület művészeti sokszínűségének fejlesztéséért tevékenykednek;
 4. A jövő művészeinek oktatásában, képzésében vagy a művészek támogatásában meghatározó, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be.

A díj évente legfeljebb két személynek és egy intézménynek, szervezetnek vagy művészeti csoportnak adományozható. A díj posztumusz adományozása is lehetséges.

díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

 • a polgármester,
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére bejegyzett vagy tevékenységüket Erzsébetvárosban kifejtő, a művészeti élet különböző területein dolgozó szervezetek, intézmények, egyesületek, szakemberek,
 • Erzsébetváros kulturális életét érintő művészeti alkotás, életmű tulajdonosa, szakmai illetékese,
 • legalább 200 erzsébetvárosi polgár.


„Erzsébetváros Díszpolgára” „Pro Urbe Erzsébetváros” „Erzsébetváros Mestere”

„Erzsébetváros Közbiztonságáért”

„Erzsébetváros Sportjáért” „Pro Arte Erzsébetváros”

Formanyomtatvány

kohezios_alap