Erzsébetváros újság

Hirdetési szabályzat, tarifa, megrendelőlap

 

 

HIRDETÉS FOGALMA

 

Jelen hirdetési feltételek a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat kiadásában megjelenő Erzsébetváros újság és annak esetleges mellékleteinek hirdetési felületeire vonatkoznak. Ezek lehetnek az újság terjedelmén belül, illetve szórólapként (behúzott, repülő oldal), vagy plusz oldalpárként megjelenő részén.

Nem beleértve a polgármesteri hivatalhoz köthető, önkormányzati feladatként létrejövő eseményeket, akciókat, bármilyen propagálandó kezdeményezést, amelyek promónak (saját célú reklámozás) minősülnek.  

PR-cikknek minősülő anyagot – ezek tartalma semmilyen esetben sem lehet politikai jellegű – kizárólag a szerkesztőség és a megrendelő közötti egyéni egyeztetés alapján jelentetünk meg.

 

ELVI SZEMPONTOK

 

A maximális hirdetési mennyiség lapszámonként – kivéve az esetleges különszámokat – nem haladhatja meg az összterjedelem 25 százalékát.

 

Politikai hirdetés nem közölhető.

 

HIRDETÉS-MEGRENDELÉS

 

A reklám megrendelője megrendelését kizárólag írásban (igazolt és azonosítható módon személyesen, postai úton vagy e-mail útján), cégszerűen aláírva teheti meg a reklám közzétevőjénél (cím: 1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.; e-mail: [email protected]).

A megrendelési formanyomtatvány tartalmazza az alábbiakat: reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme), adószáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, illetve a megjelentetni kívánt reklám pontos helye (az Erzsébetváros újság melyik lapszáma), esetleg felárért melyik oldala.

 

GARANCIÁK

 

Amennyiben a közölni kívánt reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a hirdető köteles a reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyét bemutatni köteles.

 

REKLÁMANYAG ELFOGADÁSA

 

A hirdető tudomásul veszi, hogy a szerkesztőségnek jogában áll visszautasítani a reklám közzétételét, ha az sérti a hatályos jogszabályokat, illetve ha

A)    a szerkesztőség egyoldalú megítélése szerint a reklám közzététele közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható,

B)    a reklám nem egyeztethető össze a kiadvány szellemiségével, profiljával,

C)    a reklám közzététele a szerkesztőség reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené,

D)    a reklám sérti ezen szabályzat részét képező hirdetési feltételeit, vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit.

 

A hirdető kizárólagos felelőssége, hogy a reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

 

A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a hirdető teljes felelősséget vállal.

 

A hirdető köteles a reklám teljes, nyomdakész anyagát a szerkesztőség által megadott határidőre leadni.

 

A lapzárta után lemondott, az adott lapszámra vonatkozó hirdetés összege nem jár vissza.

 

HIRDETÉSI ÁRAK

 

Képes, színes reklám

PR- cikk

Apróhirdetés

1/1 old. A3

(261x378) 330 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old. álló (61x186) 60 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/1 old. A3

400 000 Ft + áfa /megjelenés

 

keretes, max.

20 szavas 5000 Ft
+ áfa/megjelenés

 

1/2 old. álló

(128x378) 160 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old. szalag (261x42) 60 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/2 old.

170 000 Ft + áfa /megjelenés

 

max. 20 szavas

4000 Ft + áfa /megjelenés

 

1/2 old. fekvő

(261x186) 160 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old. fekvő (128x90) 60 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/4 old.

120 000 Ft + áfa /megjelenés

 

max. 10 szavas

2500 Ft + áfa /megjelenés

 

1/4 old.

(128x186) 110 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/16 old. álló (61x93) 25 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old.

100 000 Ft + áfa /megjelenés

 

 

 EGYÉB

 

 

 

1/16 old. fekvő (128x42) 25 000

Ft + áfa/megjelenés

 

 

 

 

 

 

Hirdetési kedvezmények

                                

Erzsébetvárosi kedvezmények

-          Erzsébetvárosi hirdetőknek székhely, telephely, illetve lakcím igazolása után 10 százalék kedvezmény jár.

-          Ezen felül – függetlenül attól, hogy a hirdetés feladója erzsébetvárosi-e – ugyanúgy jár a 10 százalék kedvezmény, ha a hirdetés tárgya részben vagy egészében igazoltan és egyértelműen a VII. kerülethez köthető.

                          

Mennyiségi kedvezmények

-          Ha 3 egymás utáni lapban (esetleg beleértve a különszámot is) jelenik meg a hirdetés, 10 százalék kedvezmény jár.

-          Bárhonnan kezdődően számított 6 hónapban 5, közel azonos méretű hirdetés megjelenése esetén 20 százalék kedvezmény jár.

 

PR-cikkek:

az újság profiljához illeszkedő téma esetén 50 százalékos kedvezményt adunk a hirdetési tarifákhoz képest.

 

Összevonható:
egyfajta erzsébetvárosi kedvezmény és egyfajta mennyiségi kedvezmény.

 

Részletfizetési lehetőség nincs.
De sorozathirdetésnél fizethető mindig csak az épp következő megjelenés, előre. A kedvezmény a sorozat utolsó hirdetésének feladásával érvényesíthető.

 

Kérhető konkrét oldal, de csakis képes, színes reklámra (például hátsó borító: +50% helyfelár).

Kérhető kikötött rovatban való megjelenés (egészség-, közbiztonság-, kultúra-, szabadidő-oldalak, illetve tematikus részek stb.) Ettől a szerkesztőség konkrét esetekben elállhat, indokolt lapszerkesztési okokból. Önkormányzati és képviselői témákhoz rendelt megjelenés nem kérhető.

Az apróhirdetések helye nem köthető ki, ezeket a szerkesztőségnek jogában áll egy blokkban, vagy elszórtan megjelentetni, terjedelmi okokból.

 

HIRDETÉSI ANYAG SZERKESZTÉSE

 

Kérés esetén elvégezzük a hirdetés grafikai és szerkesztési munkálatait, a hirdetési ár 50 százalékáért. Minden más esetben a szerkesztőség által megadott technikai feltételek a mérvadóak (jelenleg elsősorban PDF, nyomdai grafika).

 

REKLAMÁCIÓ

 

Ha egy hirdetés teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és a hirdető ezt a megjelenéstől számított 10 napon belül kifogásolja, igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy pótlólagos reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a reklám kiigazításához szükséges.

Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

 

Vitás esetben Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a befizetett hirdetés összegéig vállal kártérítési felelősséget.

 

A fenti rendelkezések ezen egységesített formában 2023. január 12. napjától, az azévi 1. (első) lapszámtól érvényesek, visszavonásig.

 

Budapest, 2023. január  


 HIRDETÉSI MEGRENDELŐ 2023

Hirdetési kedvezmények 2023

kohezios_alap