FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján

 

Erzsébetváros 56” díj adományozásának javaslattételére kéri fel

a kerület lakóit, az önkormányzat intézményeit, gazdálkodó szerveit, a kerületben működő oktatási, kulturális és tudományos intézményeket és civil szervezeteket, illetve szakmai és hagyományőrző szervezeteket

 

 

Az „Erzsébetváros 56” díj annak az erzsébetvárosi, vagy Erzsébetváros területén hazafias tevékenységet kifejtő személynek vagy szervezetnek adományozható, aki az 1956-os forradalom során a hazafias helytállással, példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló tevékenységével hozzájárult Magyarország függetlenségének kivívásához. A kitüntetésben részesülhet továbbá az a személy, civil szervezet, szakmai szervezet, intézmény, aki színvonalas munkásságával hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébetvárosban élő polgárok és a jövő nemzedékei 1956 emlékezetét és szellemiségét megőrizzék, méltó módon ápolják.

Az elismerés minden évben három fő és egy civil szervezet, szakmai szervezet, intézmény részére adományozható.

Az elismerés posztumusz adományozása is lehetséges.

 A díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

- a polgármester;

- a Képviselő-testület tagjai,

- legalább 50 erzsébetvárosi polgár,

- az Önkormányzat intézményei, gazdálkodó szervei,

- Erzsébetvárosban működő oktatási, kulturális, tudományos intézmények,

- civil szervezetek, szakmai, hagyományőrző szervezetek.

 

A javaslatokat 2023. augusztus 15-ig - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani Niedermüller Péter polgármesternek címezve az alábbi elérhetőségeken:

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest Erzsébet krt. 6.)

vagy az alábbi email címen: [email protected]

                                              

Tárgy: „Erzsébetváros 56” díjra jelölés

 

Minden további információ megtalálható a 37/2012.(IX.25.) önkormányzati rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt letölthető a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyomtatványban kért adatok kezelése a GDPR (személyes adatok védelméről szóló rendelet) elvárásai szerint történik. 

Az adatkezelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay u. 5., Telefon: +361 462 3328. 

Az adatkezelés céljaa jelölésekkel kapcsolatos ügymenetek lefolytatása. 

A kezelt adatok köre, módja és időtartamaa csatolt formanyomtatványban megadott adatok rendeletnek történő megfeleltetése és ezek feldolgozása az ügymenetben. 

A jelölés megtételével a jelölő az adatkezelése vonatkozó információkat tudomásul veszi és elfogadja


Erzsébetváros 56-dijra-FELHÍVÁS_2023

erzsebetvaros-56-dij-jelolesere

erzsebetvaros-56-dij-jelolesere_doc

kohezios_alap