Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság

A Bizottság összetétele

Elnök:

Szücs Balázs egyházügyi, kulturális- és civil alpolgármester

Tagok:

Bárdi Zsuzsanna alpolgármester

Sajti Zsuzsanna műemlékvédelmi szakmérnök, műemléki szakértő

Dombi Gábor zsidókultúra-történész, doktorandusz

N. Kósa Judit lokálpatrióta, Csengery Antal-díjas újságíró

Gergely József, egykori kerületfejlesztési alpolgármester

Titkár:

Bóka László János, az Erzsébetvárosi Hagyományápoló, Városvédő, -fejlesztő Kulturális Egyesület elnöke


Erzsébetváros Településképvédelmi Rendeletének (ETKR) Módosítása 

Aktuális Hírek

    5 darab épület helyi védelem alá helyezése


Erzsébetvárosi Értéktár

Bihari János Táncegyüttes

Róth Miksa hagyaték

Rejtő Jenő életműve

Jankó János életműve

Klösz György fényképész életműve és vállalkozása

Seress Rezső életműve

New York Palota

Fasori Evangélikus Gimnázium

Budapesti Közlekedési Zrt és székháza

Dohány utcai zsinagóga

Csikágó városrész

Örkény István és szellemi öröksége

Rózsák tere

Garzonház

Javaslattétel módja az Erzsébetvárosi Értéktárba történő felvételhez

Az Erzsébetvárosi Értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatot bárki benyújthat az alábbi nyomtatványon:

Javaslattételi nyomtatvány

A kérelmet a Polgármesternek címezve postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy elektronikus úton az [email protected] címre lehet benyújtani

A beérkezett javaslatot a Bizottság megvizsgálja, alaki vagy tartalmi hiányosság esetén a javaslattevőt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő meghosszabbítását sem kéri, a Bizottság a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg. Az érdemi tárgyalás elmaradása esetén a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozhatja.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

324/2020.(VII. 1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról

Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Kapcsolattartás

E-mail: [email protected]

Bizottsági meghívók 

Bizottsági előterjesztések 

Bizottsági jegyzőkönyvek

Bizottsági határozatok

 

kohezios_alap