Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév

Felhívás
Karinthy Frigyes-ösztöndíj iránti kérelem benyújtására
2020-2021. tanév I. félévi eredmények alapján
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Karinthy Frigyes-ösztöndíjról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Karinthy Frigyes-ösztöndíjban részesíti a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulókat.
Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, a félévi eredmény alapján február-június hónapokra. A támogatás mértéke havi 10.000 Ft.
Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján. (Utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján)
A 2020/21. I. félévi eredmények alapján a kérelem benyújtásának határideje:
március 1. (hétfő)

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládában, vagy postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) lehet benyújtani.
Minden további információ elérhető a csatolt dokumentumokban.
kohezios_alap