Letölthető nyomtatványok

Hatósági és ügyfélszolgálati hatáskörbe tartozó ügyek
- Állattartási ügyek

         Adatlap ebösszeíráshoz

         Bejelentés állattartással kapcsolatban

- Birtokvédelmi ügyek

         Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem

         Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítására

- Ipar, kereskedelmi ügyek

          Nyilatkozat vendéglátóhely üzlettípusáról

          Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

          Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

          Bejelentésköteles szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

          Kiegészítő nyilatkozat működési engedély adataiban történő változásról

          Működési engedély kiadása iránti kérelem

          Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

          Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnésének bejelentése

          Telepengedély kiadása iránti kérelem

         Termelői piac üzemeltetési tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

         Üzlet működés megszűnésének bejelentése valamint működési engedély visszavonása

          Vásár vagy piac üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

          Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához

- Közterület-használattal kapcsolatos ügyek

      Közterület-használat iránti kérelem

      Bejelentésköteles közterület használat

- Környezetvédelmi ügyek

          Kérelem üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

- Ügyfélszolgálati ügyek

          Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához özvegyi nyugdíj igénylése céljából

- Címnyilvántartás

   Címfelvételi lap KCR

Humánszolgáltató Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

        Kérelem adósságkezelési-szolgáltatáshoz

        Kérelem átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz

        Kérelem beiskolázási települési támogatáshoz

        Kérelem Egyszeri-gondozási települési tamogatashoz

        Kérelem Erzsébetváros ifjú polgára köszöntéséhez

        Kérelem Erzsébetváros idős polgára köszöntéséhez

        Kérelem temetési települési támogatásra

        Kérelem rezsitámogatáshoz

       Kérelem gyermekvédelmi települési támogatáshoz

       Kérelem gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatásra

       Kérelem kiegészítő szállítási támogatáshoz

       Kérelem köztemetéshez

       Kérelem szociális lakbérre

       Kérelem lakásfenntartási települési támogatásokra

       Kérelem ösztöndíj támogatáshoz

       Kérelem egyszeri gondozási települési támogatáshoz

       Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

       Kérelem táborozási támogatáshoz

Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

       Tervtanácsi kérelem -nyomtatvány

       Településképi bejelentő adatlap - 6 melléklet

       Településképi konzultációs adatlap - 8 melléklet

       Településképi véleményezési adatlap - 9 melléklet

       Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

       Útmutató a P26-os nyomtatványhoz

       P26 ÁNYK nyomtatvány

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

       Útmutató a K01-es nyomtatványhoz

       K01-es ÁNYK nyomtatvány

Városüzemeltetési Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

       Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz

       Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

       Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz

Anyakönyvi ügyek

        Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

        Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

        Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

        Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt 

        Kérelem anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

        Kiskorú személy kérelme nevének megváltoztatására

        Nagykorú személy kérelme házassági nevének megváltoztatására

        Nagykorú személy kérelme nevének megváltoztatására

Adóügyi Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

         Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére

          Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére

          Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához

          Kérelem adóigazoláshoz

          Meghatalmazás

           Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról

            Építményadó adatbejelentés főlap

           "A" jelű betétlap építményadó bejelentéshez

           "B" jelű betétlap építményadó bejelentéshez

           Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)

            Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)

            Megállapodás

             IFA bevallás főlap

             IFA bevallás B lap

             IFA bevallás C lap

            Telekadó adatbejelentés

             Telekadó megállapodás

Pénzügyi iroda hatáskörébe tartozó ügyek

Költségvetési tervezési körirat 2024

9/2021. (IX. 27.) Polgármesteri és Jegyzői Közös Utasítás

kohezios_alap