PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszta utca, rendes ház” pályázatról szóló 19/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési Bizottsága 136/2024. (III.19.) döntése alapján kiírt

 

 „Tiszta utca, rendes ház 2024.”

pályázathoz

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében a jelen felhívás  meghirdetésekor 13.000.000,-Ft, azaz tizenhárommillió forint díjazási keret áll rendelkezésre, amely a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére kerül odaítélésre, a lenti szempontok alapján történő értékelés során elért eredmény függvényében.

 

Pályázatot a VII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2.§ (1) bek.), nyújthatnak be, azonban a pályázatban összesen az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező vehet részt, az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező kerül értékelésre a pályázat együttműködési időtartama alatt. A pályázatok befogadása és érvényességének vizsgálata jelentkezési sorrendben történik. Nem nyújthat be pályázatot olyan társasház vagy lakásfenntartó szövetkezet, amely az arra rögzített határidőig nem számolt el bármilyen korábbi önkormányzati pályázati támogatással.  

 

A pályázati eljárás lebonyolítója:                  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája

A helyszíni ellenőrzést végzi:                        Erzsébetváros Kft.[1]

A benyújtás határideje:                               2024. május 31. napja, a határidőn túl

            benyújtott pályázat érvénytelen.

Az együttműködés időszaka:                      2024. július 01.  – 2024. december 31.

Eredményhirdetés, díjak átadása:             2025. március 31. napjáig.

1. A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat lehetőleg pdf formátumban.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen:

Papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A zárt borítékra kérjük ráírni: Tiszta utca rendes ház 2024. pályázat, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap, óra, perc formában a benyújtás időpontját.

2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

·        hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap,

A jelentkezési adatlap az alábbi módokon szerezhetőek be: letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.

·         I. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat másolata (például vonatkozó közgyűlési döntés),

·         II. számú melléklet: opcionálisan vállalt többletmunkák (pl. graffiti mentesítés, járda havi két alkalomnál gyakoribb nagynyomású mosása, vizes takarítása, fasor öntözése) felsorolást tartalmazó nyilatkozat,

·         III. számú melléklet a pályázó társasház, lakásszövetkezet közgyűlésének pályázati részvételre vonatkozó döntéséről.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem tartalmazza a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot, a társasházi képviseletet igazoló okiratot, a pályázati részvételre vonatkozó közgyűlési döntést, illetve nem az előírt módon nyújtották be pl. e-mailen került benyújtásra, határidőn túl nyújtották be. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. A pályázat célja

A „Tiszta utca, rendes ház” pályázat keretein belül a lakóközösségek úgynevezett védnökségbe veszik a takarítási kötelezettségbe tartozó közterületet. A pályázati rendszer elsődleges célja a közterületek tisztán és gyommentesen tartása, emellett a lakóközösségek jogszabályi kötelezettségeinek tudatosítása, a jogszabályi minimum előírásokon túlmutató feladatok ellátása, valamint a kapcsolattartás erősítése az Önkormányzat és a lakóközösségek között a köztisztasági problémák hatékonyabb kezelése céljából. A pályázaton résztvevő lakóközösségek elvégzik a társasház előtti járda és zöldsáv, valamint útpadka rendszeres gyom, hulladék és síkosság-mentesen tartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kötelező feladatok –  havi rendszerességgel kerül értékelésre a 4. és 5. pontokban leírtak alapján

·        guruló szemét, eb ürülék összegyűjtése,

·         útpadka menti takarítás,

·         járda vizes takarítása legalább havi 2 alkalommal,

·         a járda, zöldsáv és útpadka gyom-mentesen tartása,

Nem kötelező, de bírálati előnyt jelentő szempontok - egyszeri pontszámmal értékelt feladatok:

·         graffiti- és matricamentesítés a ház falán, a ház előtt található oszlopokon,

·         zöldfelület, fasori sáv öntözése (adottságtól függő, amennyiben van ilyen),

·         egyedi felajánlás szerinti feladatok elvégzése, pl.: környezetkímélő, klórmentes, biológiailag lebomló szerek használatával havi két alkalomnál gyakoribb nagynyomású járdamosás, vizes takarítás.

 

4. Díjazás:

Az Erzsébetváros Kft. a pályázók által gondozásba, védnökségbe vett területet előre nem egyeztetett időpontokban rendszeresen ellenőrzi, valamint pontozza a terület tisztaságát az alábbi értékelési tábla alapján és az egyes helyszínek terheltségét figyelembe vevő súlyozó szorzószámok alkalmazásával. A pontozás eredményéről a résztvevőket havonta tájékoztatja. A pontozás alapján a pályázat együttműködési időszaka lezárultát követően a közterületek tisztaságáért legtöbbet tevő, legtöbb pontszámot elérő társasházakat, lakásszövetkezeteket az Önkormányzat pénzügyi adomány formájában díjazásban részesíti. A pályázat eredménye az Önkormányzat honlapján megjelenítésre kerül, valamint a pályázók elektronikus úton, azaz ügyfélkapun illetve cégkapun keresztül, e-mailen vagy postai úton értesítést kapnak. A döntés alapján a díjazás összegéről – a pénzügyi teljesítés érdekében – a Társasház, Lakásszövetkezet és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata megállapodást köt.

 

5. Tiszta utca, rendes ház 2024. pályázat bírálati pontrendszer

Havi értékelés alkalmával adható pontok és szempontjai

A pályázati együttműködési időszak során havonta történik értékelés előre nem jelzett időpontban végzett helyszíni szemle alapján.

Szempont

Értékelés

pont

Tisztaság, gurulószemét-, kutyaürülék-mentesség

a járda nagyon szemetes és/vagy a járdán nagyon sok kutyaürülék van

-2

a járda szemetes és/vagy kutyaürülék van

-1

a járdán néhány eldobált szemét és/vagy kutyaürülék van

2

a járdán nincs szemét és nincs kutyaürülék

3

a járda szemétmentes, kutyaürülék mentes, tiszta nedves takarítás nyomai egyértelműen láthatóak

4

 

Egyes helyszínek terheltségét figyelembe vevő súlyozó szorzószámok

terheltség kategóriák

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén

súlyozó pontszámok

igen erősen terhelt

Király utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Dob utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Wesselényi utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Dohány utca (Károly körút-Erzsébet körút közötti szakasz), Herzl Tivadar tér, Kazinczy utca, Akácfa utca, Madách Imre út, Nyár utca, Klauzál utca, Klauzál tér, Nagy Diófa utca, Bethlen Gábor utca (Thököly út—Péterfy utca közötti szakasz), Károly körút, Rákóczi út, Baross tér, Thököly út (Nefelejcs u. –Baross tér), Erzsébet körút, Kertész utca,  Holló utca, Jósika utca, Garay utca, Garay tér, Nefelejcs utca,

2

erősen terhelt

Rumbach Sebestyén utca, Király utca (Erzsébet körút-Rottenbiller utca közötti szakasz), Síp utca, Kürt utca, Csányi utca, Asbóth utca, Dob u. (Erzsébet körút – Rottenbiller utca közötti szakasz) Wesselényi utca (Erzsébet körút-Rottenbiller utca közötti szakasz) Dohány utca (Erzsébet körút- Rottenbiller utca), Kéthly Anna tér, Csengery utca, Vörösmarty utca, Szövetség utca, Almássy utca, Almássy tér, Alsó erdősor, Huszár utca, Izabella utca, Rózsa utca, Hutyra Ferenc utca, Rottenbiller utca, Lövölde tér, Damjanich u, Dembinszky utca, István utca, Péterfy Sándor utca, Bethlen Gábor utca (Péterfy utca – Damjanich utca közötti szakasz), Bethlen Gábor tér, Hernád utca, Murányi utca, Dózsa György út, Kis Diófa u, Madách Imre tér, Thököly út (Dózsa György út-Nefelejcs utca közötti szakasz)

1,5

átlagosan terhelt

Barcsay utca, Munkás utca, Osváth utca, Tivadar utca, Rejtő Jenő utca, Hevesi Sándor tér, Rózsák tere, Peterdy utca, Százház utca, Jobbágy utca, Verseny utca, Sajó utca, Alpár utca, Bajza utca, Cserhát utca, Szinva utca, Hársfa utca, Barát utca, Marek József utca, Városligeti fasor,

1

 

Egyszeri pontszámok vállalt többletmunkára, pluszfeladatra

A pályázati együttműködési időszak végén az opcionálisan vállalt pluszfeladatokra adható, egyszeri többlet pontszámot jelentő szempontok és a vonatkozó pontszámok. A pályázó fényképes beszámolóval igazolja a pluszfeladat teljesítését, legkésőbb 2025. január 20. napjáig történő benyújtással.

Szempont

Értékelés

pont

nagynyomású járdamosás, vizes takarítás

a területen havi két alkalomnál rendszeresebb nagynyomású járdamosás vagy vizes takarítás történt

20

Zöldfelület, fa, fasor öntözése, gondozása

a területen zöldfelület szükség szerinti öntözése, gondozása

15

Grafiti- és matrica mentesítés

a ház falán, a ház előtti oszlopokon

10

 

A fényképes beszámoló benyújtása a pályázat benyújtásával megegyező módon történik.

 

Elvi díjazási táblázat az első 25 legjobban teljesítő Pályázó részére

 

elért pontszámok alapján eredményességi sorrend

Bruttó díj összege

1

820 000,-Ft

2

795 000,-Ft

3

770 000,-Ft

4

745 000,-Ft

5

720 000,-Ft

6

695 000,-Ft

7

670 000,-Ft

8

645 000,-Ft

9

620 000,-Ft

10

595 000,-Ft

11

570 000,-Ft

12

545 000,-Ft

13

520 000,-Ft

14

495 000,-Ft

15

470 000,-Ft

16

445 000,-Ft

17

420 000,-Ft

18

395 000,-Ft

19

370 000,-Ft

20

345 000,-Ft

21

320 000,-Ft

22

295 000,-Ft

23

270 000,-Ft

24

245 000,-Ft

25

220 000,-Ft

Összesen:

13 000 000,-Ft

A pénzbeli díjazás az elért pontszámok alapján felállított eredményességi sorrend szerint történik a sorrend számának megfelelő díjazási összeggel, függetlenül az együttműködési időszakban résztvevő pályázók számától. A fenti táblázatban rögzített díjazási összegek elvi összegek, amelyek változhatnak pl. esetleges holtverseny kialakulása esetén.

 

A bruttó díjazási összegeket a mindenkor hatályos Személyi jövedelemadó törvény szerinti adófizetési kötelezettség terheli (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról). Az adó összegét a bruttó díj összegéből Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata állapítja meg, azt levonja, befizeti és arról igazolást állít ki a díjazott társasház részére, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek az adókötelezettséget eredményező, a magánszemélynek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő bevallási kötelezettség szabályai szerint bevallást tesz.


6. További információk

A pályázatok bontását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi. Bontási jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre az érvényes és érvénytelen pályázatok a benyújtás időpontja feltüntetésével. Az időrendben első 50 érvényes pályázatot benyújtó pályázó elektronikus úton – azaz ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül,- e-mailen vagy postai úton értesítést kap, hogy részt vesznek a pályázatban, számukra a helyszíni ellenőrzések és az együttműködési időszakban az értékelések megkezdődnek.

A pályázókat a Városüzemeltetési Iroda 2024. június 30. napjáig értesíti az érvényesség, érvénytelenség, eredménytelenség (az első 50 érvényes pályázaton felül beérkezett pályázatok) tényéről.

Az Erzsébetváros Kft. feladatra kijelölt munkatársai havi egy alkalommal, a pályázók részére nem ismertetett időpontokban végzik a pályázatban részt vevő helyszínek ellenőrzését, helyszínenként havonta 2 db az egyes helyszínekre jellemző fényképet készítenek, az alábbi pontrendszer alapján pályázónként kitöltik havonta egy alkalommal az értékelési táblázatot, valamint az elért eredményről a pályázók részére és a Városüzemeltetési Iroda részére havi egy alkalommal tájékoztatást küldenek. Az Erzsébetváros Kft. feladatra kijelölt munkatársai a 2024. december hónapban történt helyszíni ellenőrzésüket követően, a döntés előkészítés körében a havi adatokat összesítve és a fényképeket beazonosítható módon csatolva megküldik az adatokat a Városüzemeltetési Iroda részére legkésőbb 2025. január 20. napjáig.

A Városüzemeltetési Iroda feldolgozza a legkésőbb 2025. január 20. napjáig benyújtott opcionálisan vállalt pluszfeladatokra vonatkozó fényképes beszámolókat, valamint a döntés érdekében előterjeszti a rendelkezésére álló adatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága részére.

A díjazásra kerülő pályázóknak a megállapodás tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a megállapodás tervezet elfogadására, azaz aláírására. A pályázati díj átutalására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor.  

 

A pályázaton részt vevő társasház/lakásszövetkezet a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú Mellékletben található jelentkezési adatlapon rögzített adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázat benyújtója felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során az általa benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták.

A társasház/lakásszövetkezet pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázók adatai és a pályázat eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársa, Juhászné Farkas Matild a 06-1-462-3104 telefonszámon.

Jelentkezési adatlap


Budapest, 2024.  

 

Niedermüller Péter

polgármester[1] Az Erzsébetváros Kft. (teljes név:  Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság) az Önkormányzat saját tulajdonában levő, a feladat elvégzésével megbízott cég

kohezios_alap