Pályázati felhívás

 

a lakóközösségeknek nyújtandó esővízgyűjtő szettek igénylését célzó pályázathoz

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (III.20.) határozatával pályázatot ír ki a LIFE in Runoff – LIFE20 CCA/HU/001774 projekt megvalósítása érdekében

1.       A pályázat kiírásának célja

1.1.    A lakosság környezettudatos szemléletének elősegítése, növelése, a csapadékvíz lakossági hasznosítása érdekében az Önkormányzat pályázatot ír ki pályázati felhívás alapján a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek részére.

1.2.    A pályázaton elnyerhető esővízgyűjtő edény hozzávetőlegesen 300 liter űrtartalmú, tetővel, csappal és talppal ellátott eszköz. Az ereszcsatorna ejtőcsőhöz való csatlakoztatás - erre a célra alkalmas eszközzel - a nyertes pályázó feladata.

1.3.    A pályázat a LIFE in Runoff – LIFE20 CCA/HU/001774 azonosítójú program keretösszegéből kerül finanszírozásra, a 2024. évi költségvetésről szóló önk. rendelet alapján rendelkezésre áll.

1.4.    Keretösszeg: bruttó 600.000,- Ft.


2.       Pályázók köre

2.1.   A pályázatra Budapest hetedik kerületi társasházak és lakásszövetkezetek pályázhatnak, ingatlanonként legfeljebb 2 darab esővízgyűjtő szettre lehet pályázni.

3.      A pályázat kiírása, benyújtása, elbírálása

3.1.    A pályázat benyújtása a pályázati adatlap és melléklete (társasházi közgyűlés, lakásszövetkezet határozata) kitöltése és beküldése útján történik, társasházanként legfeljebb 2 db 300 literes esővízgyűjtő tartály szett igényelhető. Az esővízgyűjtő tartály szett tartalma: 300 literes esővízgyűjtő tartály, tartályfedél, csap, talp és összeszerelési útmutató.

3.2.    Második esővízgyűjtő szettet azzal a feltétellel kaphatja meg a nyertes pályázó, ha a rendelkezésre álló darabszám lekötéséig minden nyertes pályázó megkapta a neki járó egy szettet.

3.3.    A korlátozottan rendelkezésre álló pályázati keretösszeg miatt az elbírálás során a pályázatok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe értékelési szempontként. A pályázat beérkezését követően a Polgármesteri Hivatal Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabineten keresztül gondoskodik a pályázatok értékeléséről, esetlegesen a hiánypótlásról. A pályázatok benyújthatók a pályázati kiírás meghirdetése napjától, a pályázatok elbírálása társasházanként az első esővízgyűjtő szett tekintetében folyamatos 2024. június 30. napjáig, a második szett esetében 2024. június 16. és június 30. napja között esedékes.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 15.

3.4.    A pályázat kiírója a pályázat elbírálásáról folyamatosan, de legkésőbb 2024. július 10-ig írásban, elektronikus úton tájékoztatja a pályázati résztvevőket, továbbá a pályázat eredményét a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

4.       A pályázat általános feltételei

4.1.    A Pályázati Adatlap és melléklete letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu) vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal Erzsébet krt. 6. szám alatti épületének portáján.

4.2.    A pályázatot a Pályázati Adatlap meghatározott forma szerinti hiánytalan kitöltésével, és az előírt melléklet csatolásával kell benyújtani/feladni/elküldeni.

4.3.    A pályázat benyújtásának formai és tartalmi előírásai:

a)       elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVIIPH KRID kód: 500127390) lehet benyújtani a társasház, lakásszövetkezet képviselője által aláírva, PDF formátumban

b)      Kérjük megjelölni: „Lakossági esővízgyűjtő pályázat 2024.”

c)       a pályázati dokumentáció elemei:

- kitöltött és a közös képviselő által aláírt „Pályázati Adatlap”

- Társasházak esetén a pályázati feltételeknek megfelelő közgyűlési határozat a pályázaton történő részvételről,

- Lakásszövetkezet esetén a pályázati feltételeknek megfelelő határozat a pályázaton történő részvételről.

Érvényes pályázat benyújtásának feltételeként a kitöltött pályázati adatlap mellé az 1. sz. mellékletet minden esetben csatolni szükséges.

5.       Sikeres pályázat esetén támogatottnak nyilatkozatban kell vállalnia az alábbiakat:

5.1.         Az esővízgyűjtő szett átvételének időtartamáról, és helyéről a benyújtott pályázat elbírálását követően kap tájékoztatást a pályázó, akinek kötelezettsége az edény elszállítása a telepítés helyszínére a megadott időtartamon belül. A határidőig át nem vett esővízgyűjtő szetteket az Önkormányzat a tartaléklistán szereplő pályázóknak osztja ki.

5.2.         A nyertes pályázó a kapott esővízgyűjtő szettet az átvételtől számítva egy hónapon belül beüzemeli, majd legalább 5 éven keresztül esővíz gyűjtésére használja, és az így gyűjtött esővizet hasznosítja. Az Önkormányzat jogosult szúrópróbaszerűen ellenőrizni a helyszínen az esővízgyűjtő szett használatát az átvételtő számított 5 éven belül.

5.3.         Az esővízgyűjtőt karbantartja, az nem lehet szúnyoglárvák élőhelye. Ennek érdekében a csatorna bevezetést vagy a zárt tetőn, vagy szúnyoghálón keresztül kell kialakítani úgy, hogy nyílt vízfelület ne legyen.

5.4.         2024. október 31-ig fényképes beszámolóban bemutatja az esővízgyűjtő szett használatát, bekötésének, és a gyűjtött esővíz hasznosításának módját.

5.5.         Az esővízgyűjtő szett telepítési helyszíne nem térhet el a pályázatban megadott címtől, a társasház/lakásszövetkezet határain kívülre nem eshet.

 

6.       A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet ad hivatali munkaidőben.

-          Név: Tóth Csaba

-          Email: [email protected], Telefonszám: 06-30-6180305Pályázati adatlap 


Budapest, 2024. március 22.

 

 

                                                                                   Niedermüller Péter

                                                                                       polgármesterkohezios_alap