Felhívás

Karinthy Frigyes-ösztöndíj iránti kérelem benyújtására

a 2022-2023. tanév I. félévi eredménye alapján

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Karinthy Frigyes- ösztöndíjról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Karinthy Frigyes- ösztöndíjban részesíti a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulókat.

Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, a félévi eredmény alapján február-június hónapokra. A támogatás mértéke havi 15.000 Ft.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján. (Utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján)

A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

a)       Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b)       Budapest VII. kerületben működő köznevelési intézmény 5-12. évfolyamos tanulója,

c)       féléves vagy év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja ca) 5-8. osztályos tanuló esetén a 4,80-at,

cb) 9-12. osztályos tanuló esetén a 4,70-et.

(A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás és szorgalom jegyek nem vehetők figyelembe)

 

A kérelmet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell

·         a félévi eredményt igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát,

 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.


Az ösztöndíjra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az ösztöndíj megállapításáról postai úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanuló vagy törvényes képviselője írásbeli bejelentési kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal felé, amennyiben lakcíme megváltozik, vagy a tanuló más intézményben folytatja tanulmányait.

A pénzbeli támogatásra nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet szerinti ösztöndíj-támogatásban részesül.

A kérelem nyomtatvány az alábbi linken, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

 

A 2022/23. I. félévi eredmények alapján a kérelem benyújtásának határideje:

2023. március 1. (szerda)

 

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin ügyfélfogadási időben (kedd: 08:00-12:00, szerda: 08:00-12:00 és 13:00-

18:00, csütörtök: 13:00-16:00), postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu) lehet benyújtani.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatos részletszabályokat a 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

 

További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól kérhető a +36-1-462-3424-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.


Kérelem_Karinthy ösztöndíj_2023 I. félévre.pdf

kohezios_alap