FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján

 

Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásának javaslattételére kéri fel
a kerületi nevelési-oktatási intézmények vezetőit, és a kerületi intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek/tanulók szüleit

 

 

 

„Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén legalább 5 éve végez kimagasló szakmai munkát és a jövő generációjának fejlesztése, oktatása, nevelése, képzése, ellátása, védelme, szabadidejük hasznos eltöltése terén és példamutatásával a gyermek szocializációjának, önmegvalósításának, hasznos, értékes polgárrá válásának segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A díj évente legfeljebb 5 személy részére adományozható.

 

A díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

- a polgármester;

- a Képviselő-testület tagjai;

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területén működő nevelési-oktatási intézmények vezetői;

- legalább 100, erzsébetvárosi intézménnyel jogviszonyban álló gyermek/tanuló szülője.

 

 

A javaslatokat 2023. március 16-ig lehet benyújtani Niedermüller Péter polgármesternek címezve az alábbi elérhetőségeken:

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest Erzsébet krt. 6.)

vagy az alábbi email címen: [email protected]

 

Tárgy: „Erzsébetváros Jövőjéért” díj jelölés


Formanyomtatvány Erzsébetváros jövőjéért

Önkormányzati rendelet_37_2012_IX.25

 

Minden további információ megtalálható a 37/2012.(IX.25.) önkormányzati rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt letölthető a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyomtatványban kért adatok kezelése a GDPR (személyes adatok védelméről szóló rendelet) elvárásai szerint történik. 

Az adatkezelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay u. 5., Telefon: +361 462 3328. 

Az adatkezelés céljaa jelölésekkel kapcsolatos ügymenetek lefolytatása. 

A kezelt adatok köre, módja és időtartamaa csatolt formanyomtatványban megadott adatok rendeletnek történő megfeleltetése és ezek feldolgozása az ügymenetben. 

A jelölés megtételével a jelölő az adatkezelése vonatkozó információkat tudomásul veszi és elfogadja.

kohezios_alap