• írta Sári Judit
  • 2023. február. 24. péntek
  • 0

Az év első Idősek tanácsa ülésén jártunk

Egy hivatali helyiségről azt gondoljuk, hogy nem lehet barátságos, kötetlen eszmecserék helyszíne, de az Idősek Tanácsa február 21-i ülésén kiderült, hogy lehet.
title image

Tudnunk kell egymásról

Az év első Idősek tanácsa ülésén jártunk

Egy hivatali helyiségről azt gondoljuk, hogy nem lehet barátságos, kötetlen eszmecserék helyszíne, de az Idősek Tanácsa február 21-i ülésén kiderült, hogy lehet. Az önkormányzat testületi üléseiről jól ismert nagyteremben élénk beszélgetés zajlik már a megbeszélés kezdete előtt is, a sarkig nyitott ablakokon befújó tavaszias szellő az asztal közepéig lengeti a fehér függönyt, és a résztvevők örömmel vonják be a beszélgetésbe az újonnan érkezőket is. Mosolyogva, ismerősként köszöntik a percre pontosan érkező Niedermüller Péter polgármestert, akinek így tulajdonképpen csak fel kell venni a beszélgetés fonalát. Gesztusértékű ez a rendszeres párbeszéd mindkét fél részéről, hiszen az idősebb korosztályt képviselő civilek és lakók, valamint az önkormányzati és intézményi vezetők partnerként találkoznak eme összejöveteleken. A 2020-ban alakult Idősek Tanácsának nincs döntéshozó szerepe az önkormányzatban, viszont véleményük, javaslataik fontos részét képezik a döntések előkészítésének.

Hagyomány ezeken az üléseken, hogy a polgármester összefoglalja az elmúlt pár hónap legfontosabb eseményeit, döntéseit, ezt megteheti száraz adatok közlésével, és megteheti úgy is, hogy a hallgatóságának címezi mondanivalóját.  Niedermüller Péter az utóbbi mellett döntött, olyan szövegkörnyezetbe ágyazva az összefoglalást, ami érezhetően közelről érintette a megjelenteket.

„Ilyen alkalmakkor minden polgármester késztetést érez arra, hogy elsiránkozhassa, hogy az élet milyen nehéz, de én most nem ezzel kezdem” – nyitja meg széles mosollyal Niedermüller Péter a tanácskozást. Bólogatás, halk kuncogás a válasz az ülésen megjelenő kerületi identitású, sokat megélt, idősek érdekeit képviselő tanácstagok részéről, tehát az őket néha humorral, néha elfogódottsággal megszólító polgármester a baráti légkörben nem köntörfalaz, folytatja a problémákat is felsoroló, mégis összességében pozitív összefoglalóját.

-        A legfontosabb, hogy elkészült, és elfogadásra került az év költségvetése, amit úgy állítottuk össze, hogy az itt élő emberek szociális biztonságát garantálja, de mellette a fejlődésre is adjon lehetőségeket. Nem lehet, és nem is szabad úgy tenni, mintha nem tudnánk, hogy az általános infláció, az energiaárak növekedése, mennyire arcul csapta a lakosság jelentős részét – tért ki a részletekre Niedermüller Péter. - Előrelátóan kellett gondolkoznunk, és elsősorban azokat segíteni, akiket a legjobban sújt a drágulás. Tavaly év végén átalakítottuk a szociális rendeletünket, hatékonyabbá, többek számára elérhetőbbé, könnyebben igényelhetővé tettük, megemeltük az összegeket és a jogosultsági határokat is. Azonban látnunk kellett, hogy bár a kormány időről időre megemeli a nyugdíjakat, az infláció növekedése nem lassult le, tehát ez a legtöbb embernél nem hoz érezhető változást. Sőt! Azzal szembesültünk, hogy a megemelt nyugellátás miatt még többen esnek ki a szociális hálóból.


Szociális háló és kisokos

Az Idősek tanácsa tagjainak nem kellett elmagyarázni, azonban ide egy kis kiegészítés mindenképpen indokolt azok számára, akik nem ismerik a vonatkozó törvényeket. A szociális segélyek, támogatások jogosultsági határainak számításakor a mindenkori minimálnyugdíjat veszik alapul. Tavaly ezt megváltoztatták, bár nem érdemben, csak nevében. Most már a szépen hangzó szociális vetítési alap tekinthető a szociális segélyek, támogatások meghatározó alapadatának, ami egyébként a minimálnyugdíj összegével pontosan megegyezik – tehát nem változott semmi.                                        

Niedermüller Péter a fentiekre hivatkozott, amikor tájékoztatott arról, hogy idén újra módosították a helyi helyi szociális rendeletet, emelték az összegeket és 15 százalékkal a jogosultsági határt is. Minden áremelkedés hatással van az idősebb lakosságra, a 80 százalékos áremelkedéssel érintett kenyér, vagy zsír ugyanúgy, mint például a tankönyvek árának emelkedése is, ami meghaladta a 130 százalékot. Miért fontos ez? Mert már a többkeresős családok is nehéz helyzetben vannak, sok helyen nehezen vagy egyáltalán nem tudnak támogatást nyújtani a nagyszülőknek.

-        Az elszegényedés ma már olyan családokat is érint, ahol két kereső van – folytatta a polgármester. – Gyerekek mellett gondot okozhat az osztálykirándulás költsége, de az angol-, a zene-, a különtorna-órák finanszírozása is. Pontosan tudjuk, hogyan halmozódnak a hátrányok, és milyen esélyekkel indul az a gyermek, akinek például nincs módja nyelvet tanulni.  Ezek a problémák is érintik az időseket, hiszen ők is a család részei, ők a nagyszülők. Költségvetésünkben és az újra módosított szociális rendeletben arra is figyeltünk, hogy fiatalon is, idősebben is, többen férhessenek hozzá a lehetőségeket biztosító támogatási formákhoz.

A polgármester tájékoztatott arról, hogy készül a lakosság számára egy szociális kisokos, amit minden lakó meg fog kapni a postaládájába, és ezzel kapcsolatban kéréssel fordult az időstanács tagjaihoz.

-        Kérem önöktől, és mindazoktól akik fontosnak érzik a segítségnyújtást, vigyék hírül minél szélesebb körben, hogy az önkormányzat tényleg igyekszik segíteni. Hogy sokan kaphatnak támogatást, és ezt nem szégyen kérni. Viszont akik bezárkóznak, akik otthon szomorkodnak, akik nem jönnek, kérdeznek és kérnek, azokon nem tudunk segíteni. Fontos, hogy ez a támogató háló kiegészül a sok, időseknek szóló lakossági szolgáltatással, ami mind megtalálható a Bischitz Johanna Humán Szolgáltatónál, ahol akár fogadóórán, akár a klubokban, mindig kaphatnak segítséget, információt az érdeklődők – foglalta össze Niedermüller Péter dióhéjban a legfontosabbakat.

Utalványok – Húsvét előtt is!

A karácsony előtt a 65 éven felüli lakók és a 18 év alatti gyermekeket nevelők számára átadott utalványokkal kapcsolatban jelezte a polgármester, hogy több mint 9 ezren jöttek el a 10 ezer forintos vásárlási utalványért az ügyfélszolgálatra, de a tervezett 14 ezer utalvány alapján látható, többen voltak olyanok, akik nem vették át a nekik járó támogatást. Igyekszik az önkormányzat a bürokráciát csökkenteni, többször módosították az átvételi határidőt, de arra nincs lehetősége, hogy a végtelenségig meghosszabbítsa az átvétel napját, hiszen ezekkel a pénzekkel el kell számolni. Jelezte, húsvét előtt is lesz hasonló utalvány-ajándék a 65 év felettieknek, azonban előre tervezzenek úgy a jogosultak, hogy azért bizony el kell jönni.

Programok

A kerület vezetője külön hangsúlyozta, az idősek számára személyes és csoportos programok sokaságát biztosítja az önkormányzat. Folyamatosak a klubfoglalkozások, rendezvények, a melegedők is működnek, és a Mozgáscentrum is várja az idősebb lakókat, valamint folytatódik a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége által szervezett masszázs. Kifejezetten idősebbeknek szóló tanfolyamok is indulnak, angol nyelvoktatás és számítógépes oktatás lehetőségével, idén is lesznek ingyenes színházlátogatások, és az Erzsébet Taxi szolgáltatásai is igénybe vehetőek a rászorulók számára.  Ahogy a polgármester fogalmazott: Minden régi lesz, és lesz új is a szolgáltatások között. És bár a lámpát nem szabad felkapcsolni az irodámban, de nézzenek szét az ajánlatok között, nem spóroltunk az idősek programjain, szolgáltatásain.

Öngondoskodás, lakhatási válság

Niedermüller Péter nem köntörfalazott, amikor kijelentette, rémálmaiban fordul elő az a lehetőség, hogy emberek tucatjai kerülhetnek utcára a megélhetési-, a rezsiválság miatt, és mindenkinek nem fog tudni segíteni az önkormányzat. Azok, akiknek nem telik ételre, azok valószínűleg a rezsit sem tudják fizetni.

-        A néhány tízezer, egy-két százezer forintos tartozás még kezelhető, ehhez segítséget nyújt az önkormányzat vonatkozó rendelete, a Humánszolgáltató adósságtanácsadása, de milliós tartozásokat nem tud a rendszer utólagosan kezelni. És ha elindul egy hatósági eljárás, egy végrehajtási folyamat, ha egy kilakoltatással végződő adósságcsapdába kerül valaki, akkor az önkormányzat már nem tud a folyamatok elé állni. Az időseket, főleg az egyedül élő időseket fenyegeti az adósságcsapda veszélye, kérjenek segítséget már akkor, amikor látják, hogy nem fognak boldogulni a számlák fizetésével.

A polgármester elmondta azt is, hogy az EVIN több mint 100 lakást újított fel az elmúlt időszakban, azonban azokra a lakásokra családosok, nagycsaládosok ugyanúgy nyújtanak be pályázatot, mint idősek. És mindenki elhelyezésére egyszerűen nincs módja az önkormányzatnak. Hozzátette, most indul a Családok Átmeneti Otthonának a beruházása, ahol a rászoruló családok számára elfogadható körülményeket biztosítanak átmeneti időszakra, és felmerült a lehetőség, hogy a Peterdy utcai Idősotthon 3. emeletén is apartmanokat alakítsanak ki idős rászoruló lakók számára. Ez azonban még csak terv, és a jelentkezők száma mindig többszöröse a lehetőségeknek. Az Idősek tanácsának segítsége fontos abban, hogy minél szélesebb körben eljusson az idősekhez az információ arról, hogy van segítség, csak kérni kell.

Közösségi aktivitás

Sok mindet kért a polgármester az idősektől ezen a megbeszélésen, így kicsit csapatépítő jellegűvé vált a konzultáció, ami azt is jelzi, hogy a szükséghelyzet erősen építi a kölcsönösséget is. A kerületvezető a tanácstagokon keresztül a kerületi idős lakókhoz is fordult:

- Szeretném egy kicsit nagyobb aktivitásra serkenteni önöket, kezdeményezzenek, forduljanak hozzánk kérdéseikkel, kéréseikkel, javaslataikkal. Mondják el, hogy mit szeretnének. Ugyanakkor azt is szeretném kérni, hogy figyeljenek egymásra, az egyedül maradt idősekre. Alakuljon ki egy élő közösségi kapcsolat az azonos korosztály tagjai között a szociális háló támogatása mellett.

És a kérdések

A megbeszélés második részében dr. Kispál Tibor alpolgármester vezetésével megkezdődött a párbeszéd. Az összegző polgármesteri bevezetés után szociális témában nem sok kérdése maradt a résztvevőknek, a jelenlévő civil vezetők, nyugdíjas klubok munkatársai, és lakók képviselői feltették kérdéseiket, javaslatokat fogalmaztak meg, amelyből a legtöbb a közbiztonsági és a kulturális területeket érintette. Ezekből idézünk néhány fontosabbat.

A gyűjtögetés, lomfelhalmozás: Az utóbbi időben többször fordult elő elszeparált tűzeset a kerületben, többször csak a gyors beavatkozásnak volt köszönhető, hogy nem lett nagyobb kár. Két kirívó esetet is taglaltak a résztvevők, mindkét esetben a lakásokban felhalmozott mindenféle kacat, lom gyulladt meg. Ezen esetek egyediek, de ilyen gyűjtögető életmódot folytató emberről többen is tudnak, amit veszélyesnek tartanak egészségügyi és biztonsági okokból is. Kispál Tibortól megtudtuk, ilyen esetekben a humánszolgáltatóhoz fordulhatnak a lakók, ugyanis ez nem közbiztonsági, hanem jóval inkább mentálhigiénés problémát jelent, ahol bizony szakszerű segítségre lehet szüksége a gyűjtögető illetőnek. A mentális betegség és az élethelyzet okozhat közbiztonsági problémát is, ez esetben a rendőrségnél kell bejelentést tenni.

Becsapások, átverések

Nagyon tartanak az idősek attól, hogy áldozatai lesznek valami átverésnek, becsapásnak, hallottak esetekről ahol aláírattak az idős emberrel olyan papírokat, mivel anyagi kárt okoztak neki, sőt olyanról is, ahol az idős embernek a lakhatása került veszélybe. Az alpolgármester elmondta, ez minden esetben bűnügy, tehát rendőrségnél kell feljelentést tenni. A megelőzés kapcsán azonban felhívta a figyelmet arra, ne írjanak alá semmit, amiről nem tudják biztosan, hogy mit tartalmaz. Keressék meg képviselőjüket, vagy az önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálatát, esetleg kérjenek tanácsot a humánszolgáltatónál. Semmi esetre se higgyenek olyan embereknek, akik nem tudják igazolni magukat, ne engedjenek a lakásukba idegeneket.

Ugyanebben a témában vetődött fel, a bankkártyacsalások, számítógépes csalások problémaköre, a tanácstagok javasolták, hogy a klubok szervezzenek olyan eseményeket, ahol az idősek a rendőrségtől, az ERI-től kaphatnának tájékoztatást arról, mikor, milyen esetben, kihez fordulhatnak. Dr. Kispál Tibor támogatta a javaslatot, meg fogja keresni ez ügyben a kerület rendőrkapitányát, és a rendészet vezetőjét. Itt volt, aki rákérdezett a régen bevált polgárőrségre, de mint az alpolgármester elmondta, az önkormányzat nem szervezhet polgárőrséget, csak támogathatja, ha van ilyen jellegű kezdeményezés.

A térfigyelő, a rendészet és a rendőrség működése kapcsán a láthatóságot keveselte néhány tanácstag, ezzel kapcsolatban azt a megnyugtató választ kapták a területért felelős alpolgármestertől, hogy idén is lesz megemelt létszámú járőrözés, a térfigyelő kamerák cseréje lassan a végéhez közeledik, és a minden nap megküldött jelentésekből számára az derül ki, hogy a legtöbb bejelentés esetén gyorsan és hatékonyan tudnak reagálni mind a rendőrség, mint a rendészet munkatársai.

És a kultúra

Nos, kulturális területen nagyon sok olyan pozitívum hangzott el, amihez azért jócskán hozzá tudtak tenni a jelenlévő idősképviselők. A Miénk a színpad egyesület képviseletében elhangzott, hogy nagyon örülnek az ingyenes kirándulásoknak, színházlátogatásoknak, de szeretnének olyan programokat is, amelyeket akár ők maguk szerveznek. Ehhez nincs helyük, nincs színháztermük, nincs nagyobb befogadóképességű intézmény, ahol számukra elfogadható áron foglalhatnának helyszínt. Ez a probléma a helyszínen nyilván nem volt megoldható, függőben maradt a kérés-kérdés. A klubrendezvényeket nagyon jónak találták a tagok, támogatnák is, hogy minél több eseményen, minél többen vegyenek részt, de még mindig nehezményezik, hogy a klubtagság igényléséhez egy teljes körű orvosi vizsgálat szükséges. Ennek enyhítéséről, vagy a lehetőségekről a közeljövőben tárgyal az önkormányzat a humánszolgáltatóval. Azt viszont külön pozitívumként jelezték az Időstanács tagjai, hogy ha valaki klubtag, és néhány „szokásos” alkalmon nem jelenik meg, akkor felhívják, megkeresik, megkérdezik, hogy minden rendben van-e. Már csak ezért is érdemes talán azt az orvosi-vizsgálati igazolást beszerezni.

A jó hangulatú megbeszélésen dr. Kispál Tibor alpolgármester hangsúlyozta a közösség szerepét, elmondta: „A közösségi szellemet erősíti, ha számíthatunk egymásra, ehhez az szükséges, hogy tudjunk is egymás problémáiról. Ez a kötetlen mégis információdús megbeszélés nem csak közelebb hoz minket egymáshoz, de megmutat olyan irányokat is, amelyek az önkormányzat vezetése előtt rejtve maradnak. ”

-        Az Idősek Tanácsa várja a lakossági javaslatokat, ötleteket, és megpróbálnak a problémás helyzetekben is tanácsokat, segítséget nyújtani. Elérhetőség: gergely.jozsef@erzsebetvaros.hu

-        A kerületi humánszolgáltató elérhetőségei

-        Közbiztonságot, közrendet érintő probléma esetén értesíteni kell az ERI-t (Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága) a zöldszámon: 0680204531, vagy a rendőrséget: 107, kerületi kapitányság: 06 1 461 8100.

Előző összefoglalónk az Idősek Tanácsa üléséről elérhető az alábbi linken.


kohezios_alap