2021. évi Növényesítési pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére növényesítés támogatására

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott döntése alapján a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesítésének támogatására.

A jelen felhívás meghirdetésekor az Önkormányzat költségvetésében 5.000.000 forint, azaz ötmillió forint áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2021. október 31. napjáig.

támogatás vissza nem térítendő (utófinanszírozás formájában), mértéke a pályázati költségvetés legfeljebb 80 %-a (a pályázati tevékenység függvényében), mely azonban nem lehet több mint 500.000,- Ft.

A Pályázati felhívás és mellékletei Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy az erre vonatkozó igény telefonon (06-1-462-3215) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően megküldésre kerül elektronikusan az igénylő részére.

A Pályázati felhívás és mellékletei a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.

Minden egyéb információ elérhető a csatolt dokumentumokban.


Kapcsolódó dokumentumok


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021. Növényesítés

Pályázati felhívás mellékletei